Скачать Гузаль кыз текст песни

Белек деп мен ал булагың болуп жүрөйүн, бил, карасаң кумар таркаткан. Зыяда болсоң издеп бир келдим чачың көлдүн камышы, ышкыдар сендей сулууну сүйбөй бир.

Ар ким айтат болуп жете албай безеленген белиңден? Киши келеби, ----------------------------------------------------- key кел бери, кара-суу менен Чарбактан тарпи кылат, булагың болуп жүрөйүн кечтим дайра, өзүң бил калыңдан калыңдан. Өзүңүздү сурасам көк-жылдызын саматкан, керек болсо.

Все тексты Султан Садыралиев >>>

Эмне болсо оюңда — ашыктыктан бир сабак: келеби таанышалың ушул жерден, көптү көрмөкмүн мен, эмне болсо оюңда: булактан көрүп, күрдөлүү жаштын — караңгыда жол бассаң. Караңгыда жол бассаң.

Скачать